ENERGIEADVIES t.b.v. DUMAVA Subsidie

Renovatie & verduurzaming

Vanaf maandag 18 september 2023 is de startdag van de 2e openstelling om subsidie aan te vragen voor bestaand maatschappelijk vastgoed (scholen, overheidsgebouwen, dorpshuizen, zorg etc.). Het doel van de subsidieregeling is eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed te ondersteunen in de kosten om te verduurzamen. Met behulp van een energieadvies voert u de verduurzamingsmaatregelen uit.

Belangrijkste voorwaarden zijn:

  • 1 tot 3 verduurzamingsmaatregelen uitvoeren óf een integraal verduurzamingsproject
  • Er zijn geen andere subsidies voor de duurzame maatregelen waarvoor u de Dumava-subsidie aanvraagt
  • Bestaand vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder
  • Bestaand vastgoed is opgeleverd na 2012 echter na uitvoering is het gebouw gasloos
  • Start uitvoering na 18 september 2023 (er is nog geen contract getekend met een aannemer).
  • Opleveren van het project binnen 2 jaar na de subsidieverstrekking (integraal project na 3 jaar)

Voor het volledige overzicht van de voorwaarden en de uitleg van de regeling, raadpleeg de internetsite van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

Ervaring 1e openstelling –> Uitvoering renovatie & verduurzaming basisscholen

We hebben in de eerste openstelling (okt. 2022) onze opdrachtgever ondersteund met de energieadviezen voor twee basisscholen die ook beide zijn gehonoreerd. Van deze beide scholen is dit voorjaar een school als integraal project in uitvoering gegaan. Integraal aangezien deze op alle vlakken (isolatie, ventilatie, installatie, interieur, uiterlijk, onderhoud, energie, monitoring) wordt aangepakt en hierdoor zelfs gasloos wordt opgeleverd. Een compleet gerenoveerde verduurzaamde bestaande school voorbereid op de toekomst. De tweede school gaat komende zomer in uitvoering.

ONDERSTEUNING:

REZULD kan u ondersteunen bij het opstellen van een energieadvies (voorwaarde) of bij het totale (integrale) aanpak verduurzaming.

REZULD kan u ondersteunen voor het (integraal) oppakken van de aanvraag subsidie, omgevingsvergunningen.

REZULD kan u ondersteunen met de voorbereidende werkzaamheden en bouwbegeleiding van de uitvoering van gebouwen.

DUURZAAM DOEN – IMPACT MAKEN MET RESULTAAT